PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem zebranych danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 07-100 Węgrów ul. Karola Szamoty 42B.
Dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz 2135) w celu realizacji zadań ustawowych spółki.
Dane będą udostepniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań ustawowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Ścieżka edukacyjna
Wrota Węgrowa
Gmina Liw
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki fundusz ochrony środowiska
Narodowy fundusz ochrony środowiska
Galeria zdjęć
Powered by Actualizer & Heuristic