PWIK Węgrów

PWiK Sp. z o.o.
07-100 Węgrów
ul. Szamoty 42 b
tel.: (25) 792 30 24
fax: (25) 792 00 51

ROK 2013

1. Działania informacyjno-promocyjne - część II

2. Materiały eksploatacyjne do drukarek

 

ROK 2012

1. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Węgrowie - zad. 1, Etap II"

2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania nr 1 "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Węgrowie" Etap I i II.

3. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Węgrowie Etap I - remont stacji transformatorowej - zad. 1"

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szamoty

5. Działania informacyjno - promocyjne

6. Sprzedaż wraz z dostawą materiałów biurowych dla Jednostki Realizującej Projekt pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw."

ROK 2011

1."Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Węgrowie. Zad 3.2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Klonowej, Topolowej, Lipowej i Mistrza Twardowskiego".

2. "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Liw (m. Ruchna i Ruchenka) - zad. 4".

3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań:
Zadanie 3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Węgrowie, w tym:
Zadanie 3.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rynkowej
Zadanie 3.2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Klonowej, Topolowej, Lipowej i Mistrza Twardowskiego
Zadanie 3.3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szamoty
Zadanie 3.4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Gołębiewskiego i Al. Solidarności

Zadanie 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Liw (m. Ruchna, Ruchenka)"

4. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Węgrowie. Zad 3.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rynkowej".

5. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Węgrowie. Zad. 3.4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Golębiewskiego i Al. Solidarności".

6. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na realizację projektu pn.:
"Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw"

ROK 2010

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Węgrowie w obszarze ulic: Rzemieślniczej, Żeromskiego, Nowej, Rynku, Piłsudskiego. - przetarg ogłoszony dnia 17.03.2010 - unieważniony

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Węgrowie w obszarze ulic: Rzemieślniczej, Żeromskiego, Nowej, Rynku, Piłsudskiego - przetarg ogłoszony dnia 20.04.2010 - powtórzony


Pełnienie nadzoru inwestorkiego.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Alei Siedleckiej

 
 
 
Copyright © 2011 PWIK Węgrów