PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Pytania i odpowiedzi

27.09.2013

Informacja dla osób, które chcą podłączyć swoje nieruchomości do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej

Jaka jest procedura podłączania się do sieci kanalizacyjnej?

W pierwszej kolejności mieszkaniec Miasta i Gminy Węgrów składa w siedzibie Spółki wniosek o wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci.
Niezbędne dokumenty to: dowód osobisty, mapka sytuacyjno – wysokościowa przyłącza (w skali 1:500 z naniesionym budynkiem do podłączenia i siecią kanalizacyjną).
Więcej
27.09.2013

PWiK w pytaniach i odpowiedziach

Jakie są niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy z PWiK Węgrów?

Dowód osobisty lub pełnomocnictwo od właściciela/współwłaściciela.

Jakie są niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy przez podmioty gospodarcze?

Dowód osobisty, NIP, REGON, aktualny odpis z KRS, ew. pełnomocnictwo.
Więcej
Powered by Actualizer & Heuristic