PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Rozliczenia i płatności

Rozliczenia

Sposób dokonywania rozliczeń wynika z „Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków” zawartej z Odbiorcami Usług.
Rozliczenia za zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków dokonywane są w cyklach dwumiesięcznych dla Odbiorców Indywidualnych oraz w cyklach miesięcznych dla Firm. 
 

Płatności

  • Klienci mogą dokonywać płatności gotówką w kasie PWiK sp. z o.o. w Węgrowie ul. Szamoty 42 B, bez konieczności wnoszenia dodatkowych opłat. Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 730 do godz. 1430.
  • Fakturę można uregulować w dowolnym banku, który sam ustala wysokość opłaty za przelew.
  • Fakturę można uregulować na Poczcie za dodatkową opłatą wg cennika Poczty Polskiej S.A.


Wstecz
Ścieżka edukacyjna
Wrota Węgrowa
Gmina Liw
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki fundusz ochrony środowiska
Narodowy fundusz ochrony środowiska
Galeria zdjęć
Powered by Actualizer & Heuristic