PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Sieć kanalizacyjna

Sieć kanalizacyjna

Mieszkańców miasta Węgrów obsługuje sieć kanalizacji sanitarnej rozdzielczej o długości 59,5 km, do której ścieki odprowadza ponad 2 600 gospodarstw domowych oraz ponad 70 przedsiębiorców poprzez przyłącza kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 33,4 km.

W ciągu najbliższych lat długość infrastruktury kanalizacyjnej eksploatowanej przez PWiK znacznie wzrośnie. Prowadzone przez Spółkę inwestycje, a przede wszystkim realizowany Projekt mają przyczynić się do wzrostu ilości przyjmowanych ścieków.
 
Poprzez realizację Projektu stworzy sie możliwość odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej dla nowej grupy mieszkańców aglomeracji.

Przedsiębiorstwo będzie na to przygotowane dzięki zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków.

Poniżej zamieszczono wykres obrazujący sieć.Długość obsługiwanego systemu kanalizacji sanitarnej w latach 2010 - 2014


Wstecz
Ścieżka edukacyjna
Wrota Węgrowa
Gmina Liw
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki fundusz ochrony środowiska
Narodowy fundusz ochrony środowiska
Galeria zdjęć
Powered by Actualizer & Heuristic