PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Sieć wodociągowa

Sieć wodociągowa

Źródłem wody dla istniejącego wodociągu są cztery studnie głębinowe, pracujące w różnych konfiguracjach, w zależności od wielkości zapotrzebowania wody.

Wszystkie studnie ujmują do eksploatacji czwartorzędowe piętro wodonośne. Woda surowa po oczyszczeniu w Stacji Uzdatniania Wody trafia do sieci miejskiej. Sieć wodociągowa o długości 114,8 km zaopatruje w wodę miasto i okolice poprzez przyłącza wodociągowe o łącznej długości 68,6 km.

Na najbliższe lata zaplanowano dalszy, stopniowy rozwój systemu wodociągowego, co obrazuje poniższy wykres.

 


Długość obsługiwanego systemu wodociagowego w latach 2011 - 2015


Wstecz
Ścieżka edukacyjna
Wrota Węgrowa
Gmina Liw
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki fundusz ochrony środowiska
Narodowy fundusz ochrony środowiska
Galeria zdjęć
Powered by Actualizer & Heuristic