PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Finansowanie Projektu

Projekt pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków,
budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw”
 finansowany jest przez Beneficjenta z
wykorzystaniem
następujących źródeł:

 
  • Wkład własny Beneficjenta oraz Partnerów Projektu 
  • Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie nr 0103/10/OW/P z dnia 22.09.2010 r.


 
  • Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie nr 0280/11/OW/P z dnia 23.12.2011 r. 
  • Pożyczka pomostowa z WFOŚiGW w Warszawie nr 0027/12/FS-P/OWS/P
      z dnia 29.06.2012 r.
  • Kredytu komercyjnego z banku PKO BP z dopłatami WFOŚiGW w Warszawie.
      Umowa nr 64 1020 4476 0000 8596 0068 6972/2012 z dnia 08.02.2012 r.Wstecz
Powered by Actualizer & Heuristic