PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Instytucje zaangażowane w Projekt

Instytucje biorące udział we Wdrażaniu POIiŚ
 
  • Instytucja Zarządzająca


Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju                                         

 

  • Instytucja Pośrednicząca


Ministerstwo Środowiska


 

  • Instytucje Wdrażające


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej





Inne przydatne linki



Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko





Fundusze Europejskie


              



       



Wstecz
Powered by Actualizer & Heuristic