PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Zadania realizowane w ramach Projektu


Projekt składa się z 5 głównych zadań:

Zadanie nr 1 - Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Węgrowie - zadanie w trakcie realizacji.

Galeria zadania 1

Zadanie nr 2 - Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Węgrowie w obszarze ulic Rzemieślniczej, Żeromskiego, Nowej, Rynku i Piłsudskiego - zadanie zakończone w listopadzie 2010 r.

Galeria zadania 2

Zadanie nr 3 - Budowy kanalizacji sanitarnej w Węgrowie, w tym:

Zadanie nr 3.1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rynkowej - zadanie zakończone w październiku 2011 r.

Galeria zadania 3.1;

Zadanie nr 3.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Klonowej, Topolowej, Lipowej i Mistrza Twardowskiego - zadanie zakończone w sierpniu 2012 r.;

Galeria zadania 3.2

Zadanie nr 3.3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szamoty - zadanie zakończone w październiku 2012 r.;

Galeria zadania 3.3

Zadanie nr 3.4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Al. Solidarności i ul. Gołębiewskiego - zadanie zakończone w październiku 2012 r.;

Galeria zadania 3.4

Zadanie nr 3.5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Al. Siedlecka i Wierzbowa - zadanie zakończone w sierpniu 2008 r.

Zadanie nr 3.6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wesoła, Nowiny


Galeria zadania 3.6

Zadanie nr 4 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Liw (m. Ruchna i Ruchenka) - zadanie zakończone w czerwcu 2013 r.

Galeria zadania 4

Zadanie nr 5 Budowa nowej przepompowni ścieków "Polna" z kanałem tłocznym w Węgrowie

Galeria zadania 5

 

Powered by Actualizer & Heuristic