PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Dane rejestrowe Spółki

  • REGON: 710055543
  • NIP: 8240003166
  • Sąd Rejonowy dla M.St. Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000096062
  • Kapitał zakładowy: 17 840 000,00 zł
Powered by Actualizer & Heuristic