PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Władze spółki

Przedsiębiorstwo zarządzane jest przez:

 1. Zgromadzenie wspólników w osobie Burmistrza Miasta Węgrowa
 2. Zarząd Spółki:
 • Jacek Stosio – Dyrektor Przedsiębiorstwa
 1. Rada Nadzorcza:
 • Henryk Robak
 • Ryszard Jerzy Marchela
 • Maciej Kostrzewa
 • Piotr Szuliński
 • Rafał Szczęśniak
 1. Prokura oddzielna:
 • Bartłomiej Puścian - Prokurent
Powered by Actualizer & Heuristic