PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Władze spółki

Przedsiębiorstwo zarządzane jest przez:

  1. Zgromadzenie wspólników w osobie Burmistrza Miasta Węgrowa
  2. Zarząd Spółki:
  • Jacek Stosio – Dyrektor Przedsiębiorstwa
  1. Rada Nadzorcza:
  • Henryk Robak
  • Ryszard Jerzy Marchela
  • Piotr Szuliński
  • Marcin Makowski
  1. Prokura oddzielna:
  • Bartłomiej Puścian - Prokurent


Wstecz
Powered by Actualizer & Heuristic