PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Średnie wartości wskaźników w ściekach oczyszczonych

Średnie wartości parametrów ścieków dopływających i oczyszczonych w okresie

od stycznia do maja 2016 r.

Lp Badany  parametr Jednostka Ścieki dopływające Ścieki oczyszczone Norma wg pozwolenia wodnopraw-
nego
Redukcja zanieczyszczeń
%
1 BZT 5 mg/dm³ 524,4 4,1 15 99,2
2 CHZT mg/dm³ 1282,2 34,2 125 973
3 Zawiesina mg/dm³ 528,8 4,2 35 99,2
4 Azot ogólny mg/dm³ 79,8 3,26 15 95,9
5 Fosfor ogólny mg/dm³ 27,3 0,46 2 98,3


Wstecz
Powered by Actualizer & Heuristic