PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Średnie wartości wskaźników w ściekach oczyszczonych

Średnie wartości parametrów ścieków dopływających i oczyszczonych w 2018 r.

Lp Badany  parametr Jednostka Ścieki dopływające Ścieki oczyszczone Norma wg pozwolenia wodnopraw-
nego
Redukcja zanieczyszczeń
%
1 BZT 5 mg/dm³ 475,9 3,5 125 99,3
2 CHZT mg/dm³ 1314,4 38,8 15 97,0
3 Zawiesina mg/dm³ 509,4 11,2 35 97,8
4 Azot ogólny mg/dm³ 85,7 2,97 15 96,5
5 Fosfor ogólny mg/dm³ 20,6 0,53 2 97,4


Wstecz
Powered by Actualizer & Heuristic