PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Przetargi

Dodany: 17.07.2018
Tryb: Przetarg nieograniczony
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ludwisarskiej i Poprzecznej oraz sieci wodociągowej w ul. Ludwisarskiej w Węgrowie robota budowlana
Status: Rozstrzygnięte
Dodany: 10.08.2018
Tryb: Przetarg nieograniczony
Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie robota budowlana
Status: Rozstrzygnięte
Dodany: 12.02.2019
Tryb: Przetarg nieograniczony
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy Gościńcu Niepodległości w Węgrowie (zad.1.4) Robota budowlana
Status: Rozstrzygnięte
Dodany: 27.02.2019
Tryb: Przetarg nieograniczony
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań: Zad.1.1, Zad.2.3, Zad. 1.3, Zad.1.4 Usługa
Status: Rozstrzygnięte
Dodany: 04.09.2019
Tryb: Przetarg nieograniczony
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szerokiej i Al. Partyzantów w Węgrowie (zad. 1.3) robota budowlana
Status: Rozstrzygnięte
Dodany: 24.12.2019
Tryb: Przetarg nieograniczony
Budowa budynku pompowni głównej OB.1 wraz z towarzyszącą niezbędną infrastrukturą na terenie oczyszczalni ścieków w Węgrowie Robota budowlana
Status: Rozstrzygnięte
Dodany: 05.03.2020
Tryb: Przetarg nieograniczony
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej_II w Węgrowie (zad.2.4)
Status: Nierozstrzygnięte
Powered by Actualizer & Heuristic