PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym - grawitacyjnym i ciśnieniowym w m. Jarnice w gminie Liw

Dodany: 27.09.2017
Status: Nierozstrzygnięte
Opis: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym - grawitacyjnym i ciśnieniowym w m. Jarnice w gminie Liw
Ogłoszenie i SIWZ:
Zaproszenie do złożenia oferty
27.09.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
27.09.2017
Pozwolenie na budowę
27.09.2017
Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej
27.09.25017
Projekt wykonawczy
27.09.2017
Projekt przyłączy kanalizacyjnych
27.09.2017
Przedmiar robót
27.09.2017
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
27.09.2017
Opinia geotechniczna
27.09.2017
Załaczniki do SIWZ wersja edytowalna
27.09.2017
Przebieg postępowania:
Wynik przetargu:


Wstecz
Ścieżka edukacyjna
Wrota Węgrowa
Gmina Liw
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki fundusz ochrony środowiska
Narodowy fundusz ochrony środowiska
Galeria zdjęć
Powered by Actualizer & Heuristic