PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru dla zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym - grawitacyjnym i ciśnieniowym w m. Jarnice w gminie Liw

Dodany: 12.10.2017
Status: Nierozstrzygnięte
Opis: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru dla zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym - grawitacyjnym i ciśnieniowym w m. Jarnice w gminie Liw
Ogłoszenie i SIWZ:
Zaproszenie do złożenia oferty
12.10.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
12.10.2017
Pozwolenie na budowę
12.10.2017
Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej
12.10.2017
Projekt wykonawczy
12.10.2017
Projekt przyłączy kanalizacyjnych
12.10.2017
Przedmiar robót
12.10.2017
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
12.10.2017
Opinia geotechniczna
12.10.2017
Załaczniki do SIWZ wersja edytowalna
12.10.2017
Przebieg postępowania:
Wynik przetargu:


Wstecz
Ścieżka edukacyjna
Wrota Węgrowa
Gmina Liw
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki fundusz ochrony środowiska
Narodowy fundusz ochrony środowiska
Galeria zdjęć
Powered by Actualizer & Heuristic