PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym - grawitacyjnym i ciśnieniowym w m. jarnice w gminie Liw

Dodany: 21.02.2018
Status: Rozstrzygnięte
Opis: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym - grawitacyjnym i ciśnieniowym w m. jarnice w gminie Liw
Ogłoszenie i SIWZ:
Zaproszenie do złożenia oferty
21.02.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
21.02.2018
Załaczniki wersja edytowalna
21.02.2018
pozwolenie na budowę
21.02.2018
opinia geotechniczna
21.02.2018
przedmiar robót
21.02.2018
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
21.02.2018
dokumentacja budowlana budowy sieci
21.02.2018
dokumentacja wykonawcza budowy sieci
21.02.2018
dokumentacja budowy przyłaczy
21.02.2018
ogłoszenie o zamówieniu
21.02.2018
Przebieg postępowania:
zapytania do SIWZ
06.03.2018
SIWZ zmiana nr 1
06.03.2018
dokumenty, decyzje
06.03.2018
Schemat czyszczaka kanałowego
06.03.2018
sprostowanie
07.03.2018
Wynik przetargu:
wynik postępowania
27.03.2018


Wstecz
Powered by Actualizer & Heuristic