PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ludwisarskiej i Poprzecznej oraz sieci wodociągowej w ul. Ludwisarskiej w Węgrowie

Dodany: 17.07.2018
Status: Rozstrzygnięte
Opis: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ludwisarskiej i Poprzecznej oraz sieci wodociągowej w ul. Ludwisarskiej w Węgrowie
Ogłoszenie i SIWZ:
Zaproszenie do złożenia oferty
17.07.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
17.07.2018
załączniki wersja edytowalna
17.07.2018
Dokumentacja budowlano-wykonawcza Ludwisarska
17.07.2018
Aktualizacja dokumentacji Ludwisarska
17.07.2018
Dokumentacja budowlano - wykonawcza poprzeczna
17.07.2018
pozwolenie na budowę Ludwisarska
17.07.2018
zgłoszenie Poprzeczna
17.07.2018
ogłoszenie o zamówieniu
17.07.2018
Przebieg postępowania:
Wynik przetargu:
wynik postępowania
09.08.2018


Wstecz
Powered by Actualizer & Heuristic