PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie

Dodany: 10.08.2018
Status: Rozstrzygnięte
Opis: Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie
Ogłoszenie i SIWZ:
Zaproszenie do złożenia oferty
10.08.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
10.08.2018
załączniki wersja edytowalna
10.08.2018
dokumentacja projektowa
10.08.2018
Ogłoszenie o zamówieniu
10.08.2018
Przebieg postępowania:
zapytania do SIWZ
23.08.2018
załącznik nr 9
23.08.2018
Wynik przetargu:
wynik postępowania
06.09.2018


Wstecz
Powered by Actualizer & Heuristic