PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie

Dodany: 07.09.2018
Status: Rozstrzygnięte
Opis: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie
Ogłoszenie i SIWZ:
Zaproszenie do złożenia oferty
07.09.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
07.09.2018
załączniki wersja edytowalna
07.09.2018
dokumentacja projektowa
07.09.2018
Ogłoszenie o zamówieniu
07.09.2018
Przebieg postępowania:
Wynik przetargu:
wynik postępowania
04.10.2018


Wstecz
Powered by Actualizer & Heuristic