PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy Gościńcu Niepodległości w Węgrowie (zad.1.4)

Dodany: 12.02.2019
Status: Rozstrzygnięte
Opis: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy Gościńcu Niepodległości w Węgrowie (zad.1.4)
Ogłoszenie i SIWZ:
Zaproszenie do złożenia oferty
12.02.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
12.02.2019
załączniki wersja edytowalna
12.02.2019
opinia geotechniczna
12.02.2019
Dokumentacja kanalizacja sanitarna
12.02.2019
Dokumentacja wodociąg
12.02.2019
Ogłoszenie o zamówieniu
12.02.2019
Przebieg postępowania:
Wynik przetargu:
wynik postępowania
08.03.2019


Wstecz
Powered by Actualizer & Heuristic