PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań: Zad.1.1, Zad.2.3, Zad. 1.3, Zad.1.4

Dodany: 27.02.2019
Status: Rozstrzygnięte
Opis: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań: Zad.1.1, Zad.2.3, Zad. 1.3, Zad.1.4
Ogłoszenie i SIWZ:
Zaproszenie do złożenia oferty
27.02.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
27.02.2019
załączniki wersja edytowalna
27.02.2019
dokumentacja projektowa_Wesoła
27.02.2019
dokumentacja projektowa_Wesoła
27.02.2019
dokumentacja projektowa_Wesoła
27.02.2019
dokumentacja projektowa_Pogodna
27.02.2019
dokumentacja projektowa_szeroka_partyzantów
27.02.2019
dokumentacja projektowa_Gościniec Niepodległości
27.02.2019
dokumentacja projektowa_Gościniec Niepodległości
27.02.2019
ogłoszenie o zamówieniu
27.02.2019
Przebieg postępowania:
Wynik przetargu:
wynik postępowania
19.03.2019


Wstecz
Powered by Actualizer & Heuristic