PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej i ul. Wesołej (odgałęzienia) oraz sieci wodociagowej w ul. Wesołej (odgałęzienia) w Węgrowie (zad.1.1,2.3)

Dodany: 14.03.2019
Status: Rozstrzygnięte
Opis: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej i ul. Wesołej (odgałęzienia) oraz sieci wodociagowej w ul. Wesołej (odgałęzienia) w Węgrowie (zad.1.1,2.3)
Ogłoszenie i SIWZ:
Zaproszenie do złożenia oferty
14.03.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
14.03.2019
załączniki wersja edytowalna
14.03.2019
dokumentacja wykonawcza
14.03.2019
ogłoszenie o zamówieniu
14.03.2019
Przebieg postępowania:
Wynik przetargu:
wynik postępowania
05.04.2019


Wstecz
Powered by Actualizer & Heuristic