PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szerokiej i Al. Partyzantów w Węgrowie (zad. 1.3)

Dodany: 04.09.2019
Status: Rozstrzygnięte
Opis: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szerokiej i Al. Partyzantów w Węgrowie (zad. 1.3)
Ogłoszenie i SIWZ:
Zaproszenie do złożenia oferty
04.09.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
04.09.2019
Dokumentacja projektowa
04.09.2019
załączniki edytowalne
04.09.2019
ogłoszenie o zamówieniu
04.09.2019
Przebieg postępowania:
Wynik przetargu:
wynik postępowania
14.10.2019


Wstecz
Powered by Actualizer & Heuristic