PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Budowa budynku pompowni głównej OB.1 wraz z towarzyszącą niezbędną infrastrukturą na terenie oczyszczalni ścieków w Węgrowie

Dodany: 24.12.2019
Status: Rozstrzygnięte
Opis: Budowa budynku pompowni głównej OB.1 wraz z towarzyszącą niezbędną infrastrukturą na terenie oczyszczalni ścieków w Węgrowie
Ogłoszenie i SIWZ:
Ogłoszenie o zamówieniu
24.12.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
24.12.2019
link do dokumentacji
24.12.2019
Załączniki w wersji edytowalnej
24.12.2019
pozwolenie na budowę
24.12.2019
dokumentacja geotechniczna
13.01.2020
Przebieg postępowania:
odpowiedzi na zapytania do SIWZ
13.01.2020
Wynik przetargu:
Informacja o wyniku postępowania
16.01.2020


Wstecz
Powered by Actualizer & Heuristic