PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej_II w Węgrowie (zad.2.4)

Dodany: 05.03.2020
Status: Nierozstrzygnięte
Opis: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej_II w Węgrowie (zad.2.4)
Ogłoszenie i SIWZ:
zaproszenie do złożenia oferty
05.03.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
05.03.2020
załączniki w wersji edytowalnej
05.03.2020
dokumentacja projektowa
05.03.2020
ogłoszenie o zamówieniu
05.03.2020
Przebieg postępowania:
informacja o sposobie złożenia ofert
17.03.2020
informacja o terminie złożenie ofert
18.03.2020
informacja z otwarcia ofert
27.03.2020
Wynik przetargu:
Informacja o wyniku postępowania
09.04.2020


Wstecz
Powered by Actualizer & Heuristic