PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Stacja uzdatniania wody

Pierwsza stacja wodociągowa dla miasta Węgrowa została uruchomiona w 1957 roku. Po 35 latach rozpoczęto użytkowanie stacji uzdatniania wody (SUW) przy ulicy Szamoty. W latach 2002-2003 przeprowadzono gruntowną modernizację SUW. Wykonane działania doprowadziły do znacznego ograniczenia energochłonności poszczególnych obiektów oraz poprawy ich estetyki. Stacja może praktycznie funkcjonować bezobsługowo, jest w pełni zautomatyzowana i sterowana z poziomu jednego stanowiska komputerowego. Do zadań obsługi należy jedynie doraźne kontrolowanie pracy urządzeń oraz w miarę konieczności przeprogramowanie niektórych parametrów procesów przebiegających na SUW.
W skład zespołu ujęcia wody wchodzą następujące obiekty:
  • cztery studnie głębinowe,
  • budynek główny, w którym znajdują się hala filtrów, pompownia II stopnia.
    Druga część budynku - dwukondygnacyjna, w której znajdują się pomieszczenia biurowe oraz socjalne,
  • zbiornik magazynowy wody z komorą zasuw,
  • chlorownia,
  • budynek agregatu prądotwórczego,
 
Woda z ujęć kierowana jest do aeratorów Dn 1200, gdzie następuje intensywne napowietrzanie w celu utlenienia żelaza dwuwartościowego do trójwartościowego oraz manganu na wyższy stopień wartościowości. Następnie woda przepływa na filtry pośpieszne, zamknięte o średnicy Dn 2400 (cztery zestawy po 2 sztuki). Na filtrach zachodzą procesy uzdatniania wody, tj. redukcja zawartości związków żelaza i manganu. Po przejściu przez urządzenia filtrujące, woda kierowana jest do zbiornika magazynowego wody (2 szt.), a z niego za pomocą pompowni II-go stopnia do miejskiej sieci wodociągowej. W razie potrzeby uzdatniona woda poddawana jest procesowi chlorowania.
 


Wstecz
Powered by Actualizer & Heuristic