PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Stacja uzdatniania wody

Pierwsza stacja wodociągowa dla miasta Węgrowa została uruchomiona w 1957 roku. Po 35 latach rozpoczęto użytkowanie stacji uzdatniania wody (SUW) przy ulicy Szamoty. W latach 2002-2003 przeprowadzono gruntowną modernizację SUW. Wykonane działania doprowadziły do znacznego ograniczenia energochłonności poszczególnych obiektów oraz poprawy ich estetyki. Stacja może praktycznie funkcjonować bezobsługowo, jest w pełni zautomatyzowana i sterowana z poziomu jednego stanowiska komputerowego. Do zadań obsługi należy jedynie doraźne kontrolowanie pracy urządzeń oraz w miarę konieczności przeprogramowanie niektórych parametrów procesów przebiegających na oczyszczalni.
W skład zespołu ujęcia wody wchodzą następujące obiekty:
  • cztery studnie głębinowe,
  • budynek główny, w którym znajdują się hala filtrów, pompownia II stopnia.
    Druga część budynku - dwukondygnacyjna, w której znajdują się pomieszczenia biurowe oraz socjalne,
  • zbiornik magazynowy wody z komorą zasuw,
  • chlorownia,
  • budynek agregatu prądotwórczego,
  • magazyn materiałów pędnych.
Woda z ujęć kierowana jest do aeratorów Dn 1200, gdzie następuje intensywne napowietrzanie w celu utlenienia żelaza dwuwartościowego do trójwartościowego oraz manganu na wyższy stopień wartościowości. Następnie woda przepływa na filtry pośpieszne, zamknięte o średnicy Dn 2400 (cztery zestawy po 2 sztuki). Na filtrach zachodzą procesy uzdatniania wody, tj. redukcja zawartości związków żelaza i manganu. Po przejściu przez urządzenia filtrujące, woda kierowana jest do zbiornika magazynowego wody (2 szt.), a z niego za pomocą pompowni II-go stopnia do miejskiej sieci wodociągowej. W razie potrzeby uzdatniona woda poddawana jest procesowi chlorowania.
 


Wstecz
Ścieżka edukacyjna
Wrota Węgrowa
Gmina Liw
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki fundusz ochrony środowiska
Narodowy fundusz ochrony środowiska
Galeria zdjęć
Powered by Actualizer & Heuristic