Dane rejestrowe Spółki

Dane rejestrowe Spółki

{[description]}

REGON: 710055543

NIP: 8240003166

BDO: 000089445

Sąd Rejonowy dla M.St. Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000096062

Kapitał zakładowy: 18 440 000,00 zł