O nas

Udostępniamy Państwu naszą stronę internetową
i liczymy, że znajdą Państwo na niej wszelkie niezbędne informacje.

Miło nam będzie, gdy zechcecie Państwo przekazać nam swoje uwagi i spostrzeżenia na temat funkcjonowania naszego serwisu, jakich informacji brakuje, co należy w nim zmodyfikować. Postaramy się, aby Państwa sugestie zostały wdrożone. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. świadczy usługi związane z zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków na terenie miasta i gminy Węgrów oraz częściowo na terenach przyległej gminy Liw. Mając na uwadze troskę o środowisko naturalne oraz jakość oferowanych przez nas usług, wdrażamy najnowocześniejsze technologie.

Jednocześnie mając świadomość bycia „dla Mieszkańca” staramy się działać profesjonalnie, tak aby Państwa zaufanie do naszej pracy nie zostało nadszarpnięte.

Ponadto wspieramy działalność sportową, kulturową i edukacyjną realizowaną przez lokalne instytucje.

Przedmiotem naszej działalności są:

  • produkcja, przesyłanie i sprzedaż wody;
  • odbiór i oczyszczanie ścieków;
  • kompleksowe wykonywanie sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych;
  • opróżnianie zbiorników bezodpływowych samochodem asenizacyjnym;
  • czyszczenie i konserwacja urządzeń i sieci kanalizacyjnych specjalistycznym samochodem;
  • wykonywanie prac ziemnych koparko-ładowarkami marki KOMATSU;
  • przebudowa studni kanalizacyjnych i wpustów ulicznych;
  • wymiana i regulacja włazów i kratek ściekowych w ulicach

Obszar działania Przedsiębiorstwa obejmuje miasto Węgrów i teren powiatu węgrowskiego.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!