Historia powstania Przedsiębiorstwa

Historia powstania Przedsiębiorstwa

{[description]}

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Węgrowie jest Spółką komunalną w której 100% udziałów posiada Burmistrz Miasta Węgrowa. 

Historia firmy sięga roku 1985 kiedy to powstało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Siedlcach i oddziałem w Węgrowie. Firma przejęła eksploatację stacji wodociągowej i oczyszczalni ścieków od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Węgrowie.

Przemiany społeczne przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku doprowadziły do przekształcenia przedsiębiorstwa w Spółkę z o.o. Miało to miejsce w 1992 roku. W tym samym roku rozpoczęto użytkowanie nowej stacji uzdatniania wody przy ulicy Szamoty. Od tej pory spółka działa bardzo prężnie, przeprowadzając niezbędne modernizacje w celu dostosowywania eksploatowanych obiektów do obecnych realiów i potrzeb. 

W lipcu 2013 r. część pracowników, w szcególności Kierownictwo, Dział Techniczny oraz Ksiegowość Spółki przeprowadziła sie do nowej siedziby. Pozostała część załogi, w tym geodezja i Jednostka Realizujaca Projekt wraz z obsługą Stacji Uzdatniania Wody nadal urzędują w starym obiekcie.