Informacja o planowanym wywozie osadu

Informacja o planowanym wywozie osadu

W dniach od 25.11.2020 do 27.11.2020 planowany jest wywóz osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków przy ul. Targowej.

{[description]}


INFORMACJA

 
 
PWiK Sp. z o.o. w Węgrowie informuje, że w dniach od 25.11.2020 do 27.11.2020 planowany jest wywóz osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków przy ul. Targowej, celem przekazania ich do dalszego zagospodarowania.  Może to powodować okresowe uciążliwości zapachowe dla okolicznych mieszkańców. Cała operacja wywozu osadu zostanie przeprowadzona możliwe sprawnie, aby czas trwania potencjalnych niedogodności był jak najkrótszy.