Informacja

Informacja

PWiK Sp. z o.o. w Węgrowie informuje, że w bieżącym tygodniu w dniach 10-12.08.2022 włącznie planowany jest wywóz osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków przy ul. Targowej, celem przekazania ich do dalszego zagospodarowania. Może to powodować okresowe uciążliwości zapachowe dla okolicznych mieszkańców. Cała operacja wywozu osadu zostanie przeprowadzona możliwe sprawnie, aby czas trwania potencjalnych niedogodności był jak najkrótszy.

{[description]}