Konkurs dla Przedszkoli z terenu miasta Węgrowa

Konkurs dla Przedszkoli z terenu miasta Węgrowa

{[description]}
Konkurs plastyczny pod hasłem:
"Od najmłodszych lat dbam o czysty świat"

realizowany w ramach promocji Projektu pn.:
"Modernizacja stacji uzdatniania wody budowa i rozbudowa sieci
wodno - kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw"