Kontrakt VII (4.1)

Kontrakt VII (4.1)

{[description]}

"Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie"

Zadanie zrealizowane

14 września 2018 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie podpisało umowę na realizację zadania "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie". Wykonawcą robót jest firma HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 139 w Jarocinie. W ramach umowy zostaną wykonane m. in. prace związane z wymianą rurociągów głównych SUW, armatury na węźle głównym, 2 szt. aeratorów, złoża w filtrach II st., zainstalowane zostanie nowe orurowanie wraz z armaturą węzła aeracji, instalacja płukania filtrów - nowe pompy płuczne z przetwornicą. Stacja zostanie również doposażona w 2 dmuchawy oraz 2 zbiorniki przeponowe. Modernizacja SUW usprawni proces uzdatniania wody i zwiększy wydajność stacji. Planowany termin zakończenia robót - 30.04.2019r.

Przedmiotowe zadanie stanowi element projektu "Modernizacja stacji uzdatniania wody budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw" Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach".


Galeria Kontrakt VII Zobacz galerię