PWiK w pytaniach i odpowiedziach

PWiK w pytaniach i odpowiedziach

Jakie są niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy z PWiK Węgrów?

Dowód osobisty lub pełnomocnictwo od właściciela/współwłaściciela.

Jakie są niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy przez podmioty gospodarcze?

Dowód osobisty, NIP, REGON, aktualny odpis z KRS, ew. pełnomocnictwo.

{[description]}

PWiK w pytaniach i odpowiedziach

 1. Jakie są niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy z PWiK Węgrów?
Dowód osobisty lub pełnomocnictwo od właściciela/współwłaściciela.
 
 1. Jakie są niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy przez podmioty gospodarcze?
Dowód osobisty, NIP, REGON, aktualny odpis z KRS, ew. pełnomocnictwo.
 
 1. Dlaczego w umowie nie ma cen za usługi?
Taryfy, określające ceny i stawki opłat za dostarczanie wody/odbiór ścieków, są zmienne i obowiązują przez rok od zatwierdzenia ich uchwałą przez Radę Miejską w Węgrowie.
 
 1. Jak podpisać umowę w przypadku, gdy jedynym właścicielem nieruchomości jest osoba, która nie może osobiście stawić się do biura Przedsiębiorstwa?
Właściciel powinien pisemnie uprawomocnić pełnomocnika, który będzie mógł podpisać umowę w jego imieniu.
 
 1. Czy można podpisać umowę z PWiK Węgrów jedynie w zakresie dostarczania wody?
Tak, istnieje taka możliwość w sytuacji, gdy Odbiorca nie ma możliwości podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej, a ścieki odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego (tj. szamba).
 
 1. Jak podpisać umowę w przypadku, gdy odbiorca posiada dwa wodomierze główne w swojej nieruchomości?
Odbiorca podpisuje dwie umowy.
 1. Jak podpisać umowę na odbiór ścieków w przypadku, gdy odbiorca posiada wodę z własnego ujęcia?
Podpisana zostanie umowa na odbiór ścieków.
    
 1. Zakupiłem nieruchomość, jakie dokumenty będą mi potrzebne do podpisania umowy z PWiK Węgrów?
Dowód osobisty, akt notarialny oraz protokół zdawczo odbiorczy z dnia zakupu mieszkania.
 
 1. W jaki sposób mogę założyć podlicznik na podlewanie ogródka?
Można to zrobić na dwa sposoby:
 • zlecić montaż PWiK Węgrów.
 • wykonać montaż we własnym zakresie i poinformować PWiK w celu zaplombowania podlicznika.
 
 1.  Jakie są niezbędne dokumenty potrzebne do przepisania umowy z jednego odbiorcy usług na nowego odbiorcę?
Dowód osobisty lub pełnomocnictwo od właściciela/współwłaściciela.
Nr i stan wodomierza na dzień zmiany odbiorcy, kopia aktu własności nieruchomości lub kopia aktu zgonu w przypadku śmierci poprzedniego właściciela
 
 1. Czy istnieje możliwość podawania odczytów wodomierzy częściej?
Tak. Można to zrobić telefonicznie lub mailowo, podając nr umowy, adres i stan wodomierza.
 
 1. Czy można opłacać faktury w siedzibie PWiK Węgrów?
Tak, na terenie Przedsiębiorstwa w dawnym budynku biurowym funkcjonuje Kasa PWiK, czynna w godzinach 7:30 do 14:30.