Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw

Projekt nr POIS.01.01.00-00-261/10

Opis projektu

Zasadniczym celem inwestycji była modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa i rozbudowa nowych systemów kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Węgrów i Gminy Liw. Realizacja inwestycji przyczyniła się do osiągnięcia polskich oraz europejskich standardów i norm jakościowych, a tym samym znaczącej poprawy ochrony środowiska naturalnego i jakości życia.

Projekt składał się z 5 głównych zadań,
które przypisane były do poszczególnych Partnerów Projektu: 

PWiK sp. z o.o.

  • Zadanie nr 1 Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków
  • Zadanie nr 2 Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Węgrowie w obszarze ulic Rzemieślniczej, Żeromskiego, Nowej, Rynku i Piłsudskiego
  • Zadanie nr 3.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rynkowej
  • Zadanie nr 5 Budowa nowej przepompowni ścieków "Polna" z kanałem tłocznym w Węgrowie

Gmina Liw

  • Zadanie nr 4 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Liw (m. Ruchna i Ruchenka)

Miasto Węgrów

  • Zadanie nr 3.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Klonowej, Topolowej, Lipowej i Mistrza Twardowskiego
  • Zadanie nr 3.3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szamoty
  • Zadanie nr 3.4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Al. Solidarności i ul. Gołębiewskiego
  • Zadanie nr 3.5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Al. Siedlecka i Wierzbowa - zadanie wykonane w 2007 i 2008 roku
  • Zadanie nr 3.6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wesoła, Nowiny

Finansowanie Projektu

Projekt pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw”
finansowany był przez Beneficjenta z wykorzystaniem następujących źródeł:

Wkład własny Beneficjenta oraz Partnerów Projektu

Wkład własny Beneficjenta oraz Partnerów Projektu

Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie

Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie nr 0103/10/OW/P z dnia 22.09.2010 r.

Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie nr 0280/11/OW/P

Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie nr 0280/11/OW/P z dnia 23.12.2011 r.

 

Kredytu komercyjnego z banku PKO BP z dopłatami WFOŚiGW w Warszawie

Kredytu komercyjnego z banku PKO BP z dopłatami WFOŚiGW w Warszawie.
Umowa nr 64 1020 4476 0000 8596 0068 6972/2012 z dnia 08.02.2012 r.