Rozliczenia i płatności

Rozliczenia i płatności

{[description]}

Rozliczenia

Sposób dokonywania rozliczeń wynika z „Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków” zawartej z Odbiorcami Usług.

Rozliczenia za zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków dokonywane są w cyklach dwumiesięcznych dla Odbiorców Indywidualnych oraz w cyklach miesięcznych dla Firm. 

Płatności

  • Klienci mogą dokonywać płatności gotówką w kasie PWiK sp. z o.o. w Węgrowie ul. Szamoty 42 B, bez konieczności wnoszenia dodatkowych opłat. Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 730 do godz. 1430.
  • Fakturę można uregulować w dowolnym banku, który sam ustala wysokość opłaty za przelew.
  • Fakturę można uregulować na Poczcie za dodatkową opłatą wg cennika Poczty Polskiej S.A.