TARYFY NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKOW NA LATA 2023 - 2026

TARYFY NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKOW NA LATA 2023 - 2026

{[description]}

Działając na podstawie art. 24e pkt 3 i art. 24f  pkt 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków  (Dz.U. z 2017r. poz. 328,1566 i  2180), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie  podaje do wiadomości  taryfę – ceny i stawki opłat  za  zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie miasta Węgrowa i Gminy Liw, w miejscowości Ruchna , Ruchenka i Jarnice na okres 3 lat tj. od 1 do 36 miesięcy wraz z załącznikiem nr 1, które obowiązują od 13 lipca 2023 r.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków