Zawiadomienie

Zawiadomienie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Węgrowie zawiadamia, że w związku z z wykonaniem włączenia do wodociągu w ul. Orzeszkowej w dniu 14.10 2019 roku (poniedziałek) od godziny 9.00 do 13.00 nastapi przerwa w dostawie wody w ul. Orzeszkowej na odcinku od P. Rudasia do wysypiska.

Za powstałe niedogodności przepraszamy

{[description]}
Zawiadomienie
 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Węgrowie zawiadamia, że w związku z wykonaniem włączenia do wodociągu w ul. Orzeszkowej w dniu 14.10 2019 roku (poniedziałek) od godziny 9.00 do 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Orzeszkowej na odcinku od P. Rudasia do wysypiska.
        
Za powstałe niedogodności przepraszamy.