Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Węgrowie zawiadamia, że w związku z przebudową przyłącza w ul. Nowej 1 i wymianą zasuwy wodociągowej w ul. Żeromskiego w dniu 09.12 2019 roku (poniedziałek) od godziny 9.00 do 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Żeromskiego 3 i 5 oraz ul. Nowej 1.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

{[description]}
Zawiadomienie
 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Węgrowie zawiadamia, że w związku z przebudową przyłącza w ul. Nowej 1 i wymianą zasuwy wodociągowej w ul. Żeromskiego w dniu 09.12 2019 roku (poniedziałek) od godziny 9.00 do 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Żeromskiego 3 i 5 oraz ul. Nowej 1.
        
Za powstałe niedogodności przepraszamy.