Zawiadomienie

Zawiadomienie

Przerwa w dostawie wody w dniu 13.05.2021 od godziny 15 do 18 w ul. Zwycięstwa .

{[description]}

ZAWIADOMIENIE

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
w Węgrowie zawiadamia,że w związku z usunięciem awarii sieci wodociągowej w ul. Zwycięstwa w dniu:
13.05.2021 roku w godzinach 15-18 nastąpi przerwa w dostawie wody w ulicy Zwycięstwa od ul. Mickiewicza do ul. Traugutta
 
Za uciążliwości z tym związane przepraszamy.
 


Tematy:
Awaria