Zawiadomienie

Zawiadomienie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Węgrowie zawiadamia,że w związku z uszkodzeniem wodociągu przez firmę wykonującą prace drogowe w ulicy Szerokiej, nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 17.05.2022 r. w ulicy Szerokiej od bloku nr 7 do ulicy Partyzantów oraz w ulicy Północnej. Woreczki z wodą do picia znajdują się w skrzynkach przy skrzyżowaniu ulicy Szerokiej z ulicą Północną, przy bloku przy ulicy Szerokiej oraz na wysokości budynku ulica Szeroka 84. Za uciążliwości z tym związane przepraszamy.

{[description]}