Zawiadomienie

Zawiadomienie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Węgrowie zawiadamia, że w związku z wykonywaniem przyłącza wodociągowego w ul. Partyzantów 61 niezbędne jest wyprowadzenie samochodów w dniu 13.09. 2023 r. (środa) w godz. 8.00 - 13.00 ponieważ nie będzie przejazdu, na odcinku ul. Partyzantów od ul. Szamoty - Nowiny w kierunku ul. Szerokiej w ul. Partyzantów do numeru 61 . Za uciążliwości z tym związane przepraszamy.

{[description]}