Zawiadomienie

Zawiadomienie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Węgrowie zawiadamia, że w związku z wykonywaniem włączenia przez p. Jaczewskiego do sieci wodociągowej w ulicy Jabłonowskiego, Korczaka niezbędne jest czasowe wyłączenie wody. W dniu 23.10.2023 r. (poniedziałek) w godz. 10.00 - 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Zarzyckiego, Korczaka, Jabłonowskiego, Matlińskich, część ul. Orzeszkowej od ul. Obrębowej do ul. Konopnickiej. Za uciążliwości z tym związane przepraszamy.

{[description]}