Zawiadomienie

Zawiadomienie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Węgrowie zawiadamia, że w związku z wykonywaniem włączenia do sieci wodociągowej w ulicy Strefowej niezbędne jest czasowe wyłączenie wody. W dniu 02.11.2023 r. (czwartek) w godz. 09.00 - 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Strefowej od ul. Nowy Świat do ul. Szerokiej, ul. Szeroka nr 126 i 126 A oraz ul. Paczóskiego. Za uciążliwości z tym związane przepraszamy.

{[description]}