Zawiadomienie w sprawie COVID-19

Zawiadomienie w sprawie COVID-19

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników PWiK Sp. z o.o. w Węgrowie, wprowadzam od dnia 13.03.2020r. bezterminowe ograniczenie pracy.

{[description]}