Budowa budynku pompowni głównej OB.1 wraz z towarzyszącą niezbędną infrastrukturą na terenie oczyszczalni ścieków w Węgrowie

Budowa budynku pompowni głównej OB.1 wraz z towarzyszącą niezbędną infrastrukturą na terenie oczyszczalni ścieków w Węgrowie

Tryb: Przetarg nieograniczony | Status: Rozstrzygnięte

{[description]}
Opis: Budowa budynku pompowni głównej OB.1 wraz z towarzyszącą niezbędną infrastrukturą na terenie oczyszczalni ścieków w Węgrowie
Ogłoszenie i SIWZ:
  Ogłoszenie o zamówieniu 24.12.2019 Pobierz
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 24.12.2019 Pobierz
  Link do dokumentacji 24.12.2019 Pobierz
  Załączniki w wersji edytowalnej 24.12.2019 Pobierz
  Pozwolenie na budowę 24.12.2019 Pobierz
  Dokumentacja geotechniczna 13.01.2020 Pobierz