Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szerokiej i Al. Partyzantów w Węgrowie (zad. 1.3)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szerokiej i Al. Partyzantów w Węgrowie (zad. 1.3)

Tryb: Przetarg nieograniczony | Status: Rozstrzygnięte

{[description]}
Opis: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szerokiej i Al. Partyzantów w Węgrowie (zad. 1.3)
Ogłoszenie i SIWZ:
  Zaproszenie do złożenia oferty 04.09.2019 Pobierz
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 04.09.2019 Pobierz
  Dokumentacja projetkowa 04.09.2019 Pobierz
  Załączniki edytowalne 04.09.2019 Pobierz
  Ogłoszneie o zamówieniu 04.09.2019 Pobierz