Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 248,4 kWp na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Targowej 9 w Węgrowie

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 248,4 kWp na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Targowej 9 w Węgrowie

{[description]}
Ogłoszenie i SIWZ:
  Zaproszenie do złożenia oferty 15.02.2022 Pobierz
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 15.02.2022 Pobierz
  Załaczniki wersja edytowalna 15.02.2022 Pobierz
  Ogłoszenie o zamówieniu 15.02.2022 Pobierz
  Przedmiar robót 15.02.2022 Pobierz
  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 15.02.2022 Pobierz
  Dokumentacja budowlana 15.02.2022 Pobierz
   Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa 15.02.2022 Pobierz
   Pozwolenie na budowę 15.02.2022 Pobierz
  Zapytania do SIWZ 1 21.02.2022 Pobierz
  Zawiadomienie o zmianie terminu otwarcia ofert 28.02.2022 Pobierz
  Zapytania do SIWZ 2 03.03.2022 Pobierz
  Zawiadomienie o zmianie terminu otwarcia ofert i realizacji przedmiotu zamówienia 14.03.2022 Pobierz
  Zapytania do SIWZ 3 25.03.2022 Pobierz
  Dokumentacja złożona do uzgodnienia w PGE 28.03.2022 Pobierz
  wynik postępowania 22.04.2022 Pobierz