Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 135 kWp na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Karola Szamoty 42b w Węgrowie

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 135 kWp na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Karola Szamoty 42b w Węgrowie

{[description]}
Ogłoszenie i SIWZ:
  Zaproszenie do złożenia oferty 24.11.2021 Pobierz
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 24.11.2021 Pobierz
  Załaczniki wersja edytowalna 24.11.2021 Pobierz
  Ogłoszenie o zamówieniu 24.11.2021 Pobierz
  Przedmiar robót 24.11.2021 Pobierz
  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 24.11.2021 Pobierz
  Dokumentacja budowlana 24.11.2021 Pobierz
   Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa 26.11.2021 Pobierz
   Pozwolenie na budowę 26.11.2021 Pobierz
  Odpowiedzi na zapytania cz1 29.11.2021 Pobierz