Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 135 kWp na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Karola Szamoty 42b w Węgrowie

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 135 kWp na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Karola Szamoty 42b w Węgrowie

{[description]}
Ogłoszenie i SIWZ:
  Zaproszenie do złożenia oferty 24.11.2021 Pobierz
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 24.11.2021 Pobierz
  Załaczniki wersja edytowalna 24.11.2021 Pobierz
  Ogłoszenie o zamówieniu 24.11.2021 Pobierz
  Przedmiar robót 24.11.2021 Pobierz
  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 24.11.2021 Pobierz
  Dokumentacja budowlana 24.11.2021 Pobierz
   Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa 26.11.2021 Pobierz
   Pozwolenie na budowę 26.11.2021 Pobierz
  Odpowiedzi na zapytania cz1 29.11.2021 Pobierz
  Odpowiedzi na zapytania cz2 10.12.2021 Pobierz
  Informacja z otwarcia ofert 15.12.2021  Pobierz
  wynik postępowania 20.12.2021 Pobierz